کیت تشخیص سریع باکتری‎های ای-کولی و کلی‎فرم تولید شد

مهندس سجاد فرهنگ دوست، مجری این طرح در خصوص کاربرد این کیت تشخیص سریع باکتری اظهار داشت: بیشترین کاربرد این محصول در شرکت آب و فاضلاب، صنایع غذایی و دارویی است به طوری که باکتری‎های ای-کولی و کلی‎فرم ها را در محل به سرعت تشخیص می دهد.