کالری شماری

سبک فودکلینیکی کالری شماری

احتمالا واژه”کالری” پرتکرارترین کلمه ای است که در حوزه رژیم غذایی به گوشتان خورده است و اکثرا سنگ بنای هر رژیم غذایی بر اساس میزان کالری دریافتی بدن است. چراکه به بیان ساده کالری اضافه بدن را به فاز ذخیره چربی برده و کالری کمتر از نیاز, ضعف عمومی را به همراه خواهد داشت. کافی …

سبک فودکلینیکی کالری شماری ادامه مطلب »