نوارهای زیبا با لوگوی شرکت و پیا مهای تبلیغاتی، جایگزینی ایده آل برای روش های سنتی بستن درب جعبه !

سیستم های اتوماتیک نواربندی جعبه   نواربندی اتوماتیک جعبه ها با انواع نوارهای رنگی، چاپدار، در عرض های مختلف با ماشین اتوماتیک نواربندی Bandall از ویژگی های بارز استفاده از این نوارها : کاهش نیروی انسانی افزایش سرعت نواربندی استحکام نواربندی افزایش زیبایی و بازارپسندی امکان نواربندی چندین بسته با هم امکان چاپ لوگوی شرکت …

نوارهای زیبا با لوگوی شرکت و پیا مهای تبلیغاتی، جایگزینی ایده آل برای روش های سنتی بستن درب جعبه ! ادامه مطلب »