استخدام مهندس شیمی یا صنایع غذایی

  دیروز

به یک نفر خانم یا آقا مهندس شیمی یا صنایع غذایی جهت مسئول فنی یک کارخانه صنایع غذایی واقع در گرمسار نیازمندیم.

 

تلفن: 02188750910,02188758175