استخدام مهندس صنایع غذایی

به مهندس صنایع غذایی جهت کار در شریف آباد در تهران جاده خاوران نیازمندیم.

ارسال رزومه به شماره فکس زیر

فاکس: 02122559369