استخدام مهندس صنایع و صنایع غذایی

  دیروز

به مهندس صنایع و صنایع غذایی با تجربه کاری جهت همکاری در اشتهارد نیازمندیم.

 

تلفن: 02166808001