استخدام یک نفر مهندس صنایع غذایی

  ۳ روز قبل

به یک نفر مهندس صنایع غذایی آشنا به ISO22000 جهت یک شرکت معتبر در تهران نیازمندیم.

 

تلفن: 02177575999,02177577656