شرکت صنایع غذایی اصالت

شرکت صنایع غذایی اصالت به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی خود در تخصص‌های زیر دعوت به همکاری می‌نماید .
دو نفر مهندس صنایع با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در دفتر برنامه ریزی تولید و واحد نگهداری و تعمیرات مسلط به office
دو نفر تکنسین و مهندس برق با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در واحد فنی مهندسی
دو نفر تکنسین و مهندس میکانیک با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در واحد فنی مهندسی
یک نفر راننده لیفتراک با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در واحد انبار
یک نفر حسابداری انبار با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در واحد انبار
متقاضیان می‌توانند رزومه را به آدرس ایمیل شرکت ارسال و یا به شماره ۳۵۷۲۲۲۹۷-۰۳۱ نمایند.

ایمیل:info@esalatco.com